الکتروگیربکس Yilmaz

الکتروگیربکس ایلماز سریM ( شفت مستقیم پایه دار):

 • در 13 سایز مختلف تولید می شود
 • گشتاور نامی از 50 تا 18000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 3/1 تا 1/052،20
 • توان موتور از 0.12 کیلووات تا 160 کیلووات
 • پوسته چدنی یکپارچه
 • قطر شفت از 20 میلیمتر تا 120 میلیمتر
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت مستقیم پایه دار
 • 2/2 کیلووات 104 دور در دقیقه
 • مدل: MR202-100L
 • قطر شفت: 30 میلیمتر
 • قیمت لیست: 237/500/000 ریال
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت مستقیم پایه دار
 • 4 کیلووات 103 دور در دقیقه
 • مدل: MR272-112M
 • قطر شفت: 35 میلیمتر
 • قیمت لیست: 297/350/000 ریال
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت مستقیم پایه دار
 • 2/2 کیلووات 104 دور در دقیقه
 • مدل: MR202-100L
 • قطر شفت: 30 میلیمتر
 • قیمت لیست: 448/400/000 ریال
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت مستقیم پایه دار
 • 22 کیلووات 109 دور در دقیقه
 • مدل: MR672-180L
 • قطر شفت: 70 میلیمتر
 • قیمت لیست: 1/344/250/000 ریال

الکتروگیربکس ایلماز سری N ( فلنج دار):

 • قطر شفت از 20 میلیمتر تا 120 میلیمتر
 • گشتاور نامی از 50 تا 18000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 3/1 تا 1/052،20
 • توان موتور از 0.12 کیلووات تا 160 کیلووات
 • پوسته چدنی یکپارچه
 • قطر شفت از 20 میلیمتر تا 120 میلیمتر
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت مستقیم فلنج دار
 • 2/2 کیلووات 104 دور در دقیقه
 • مدل: NR202-100L
 • قطر شفت: 130 میلیمتر
 • قیمت لیست: 263/150/000 ریال
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت مستقیم فلنج دار
 • 4 کیلووات 103 دور در دقیقه
 • مدل: NR272-112M
 • قطر شفت: 35 میلیمتر
 • قیمت لیست: 327/750/000 ریال
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت مستقیم فلنج دار
 • 7/5 کیلووات 108 دور در دقیقه
 • مدل: NR372-132M
 • قطر شفت: 180 میلیمتر
 • قیمت لیست: 494/000/000 ریال
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت مستقیم فلنج دار
 • 11 کیلووات 64 دور در دقیقه
 • مدل: NR572-160M
 • قطر شفت: 250 میلیمتر
 • قیمت لیست: 959/500/000 ریال

الکتروگیربکس ایلماز سری k ( هالو شفت یا شفت از بغل):

 • در 11 مدل مختلف تولید می شود
 • گشتاور نامی از 80 تا 20.000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 6/1 تا 1/619،15
 • توان موتور از 0.12 کیلووات تا 90 کیلووات
 • پوسته چدنی یکپارچه
 • قطر شفت خروجی از 20 میلیمتر تا 110 میلیمتر
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت از بغل (هالو)
 • 2/2 کیلووات 101 دور در دقیقه
 • مدل: KR202-100L
 • قطر شفت: 35 میلیمتر
 • قیمت لیست: 263/150/000 ریال
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت از بغل (هالو)
 • 4 کیلووات 101 دور در دقیقه
 • مدل: KR373-112M
 • قطر شفت: 40 میلیمتر
 • قیمت لیست: 451/250/000 ریال
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت از بغل (هالو)
 • 7/5 کیلووات 108 دور در دقیقه
 • مدل: KR573-132M
 • قطر شفت: 60 میلیمتر
 • قیمت لیست: 869/250/000 ریال
 • الکتروگیربکس ایلماز
 • شفت از بغل (هالو)
 • 15 کیلووات 109 دور در دقیق
 • مدل: KR573-160L
 • قطر شفت: 60 میلیمتر
 • قیمت لیست: 1/079/200/000 ریال

الکتروگیربکس ایلماز سری E ( حلزونی):

 • در 8 مدل مختلف تولید می شود
 • گشتاور نامی از 5 تا 1.000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 5،7/1 تا 1/100
 • توان موتور از 0.06 کیلووات تا 5/7 کیلووات
 • پوسته چدنی یکپارچه و آلومینیومی
 • قطر شفت خروجی از 14 میلیمتر تا 60 میلیمتر

الکتروگیربکس ایلماز سری D ( آویز):

 • در 10 مدل مختلف تولید می شود
 • گشتاور نامی از 130 تا 18.000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 4/1 تا 1/20،566
 • توان موتور از 0.12 کیلووات تا 160 کیلووات
 • پوسته چدنی یکپارچه
 • قطر شفت خروجی از 20 میلیمتر تا 120 میلیمتر

گیربکس ایلماز سری T :

 • در 10 مدل مختلف تولید می شود
 • گشتاور نامی از 200 تا 18.000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 5/1 تا 1/31
 • پوسته چدنی یکپارچه
 • قطر شفت خروجی از 30 میلیمتر تا 135 میلیمتر

الکتروگیربکس خورشیدی ایلماز سری P :

 • در 20 مدل مختلف تولید می شود
 • گشتاور نامی از 1.000 تا 50.000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 3/1 تا 1/2957
 • توان موتور از 0.25 کیلووات تا 75 کیلووات
 • پوسته چدنی یکپارچه
 • قطر شفت خروجی از 50 میلیمتر تا 140 میلیمتر
 • دارای مخزن روغن، بک استاپ و قابلیت نصب سیستم خنک کننده

الکتروگیربکس خورشیدی ایلماز سری R :

 • در 20 مدل مختلف تولید می شود
 • گشتاور نامی از 1.000 تا 50.000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 3/1 تا 1/2957
 • توان موتور از 0.25 کیلووات تا 75 کیلووات
 • پوسته چدنی یکپارچه
 • قطر شفت خروجی از 50 میلیمتر تا 140 میلیمتر
 • دارای مخزن روغن، بک استاپ و قابلیت نصب سیستم خنک کننده

گیربکس صنعتی افقی دنده مارپیچی ایلماز سری B (مخصوص بالابر قاشقی):

 • در 14 مدل مختلف تولید می شود
 • قابلیت کار در شرایط سخت و طولانی مدت
 • گشتاور نامی از 2.500 تا470.000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 10/1 تا 1/431
 • پوسته چدنی یکپارچه
 • قطر شفت خروجی از 60 میلیمتر تا 240 میلیمتر
 • دارای مخزن روغن، بک استاپ و قابلیت نصب سیستم خنک کننده

گیربکس صنعتی افقی دنده مارپیچی ایلماز سری H ( جهت بالابر قاشقی کوپل با الکتروموتور):

 • در 14 مدل مختلف تولید می شود
 • قابلیت کار در شرایط سخت و طولانی مدت
 • گشتاور نامی از 2.500 تا470.000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 4 /1 تا 1/419
 • پوسته چدنی یکپارچه
 • قطر شفت خروجی از 60 میلیمتر تا 240 میلیمتر
 • دارای مخزن روغن، بک استاپ و قابلیت نصب سیستم خنک کننده

گیربکس صنعتی افقی دنده مارپیچی ایلماز سری Y :

 • در 13 مدل مختلف تولید می شود
 • قابلیت کار در شرایط سخت و طولانی مدت
 • گشتاور نامی از 1.200 تا43.000 نیوتن متر
 • نرخ تبدیل 2/1 تا 1/530
 • پوسته چدنی یکپارچه
 • قطر شفت خروجی از 55 میلیمتر تا 240 میلیمتر
 • دارای مخزن روغن، بک استاپ و قابلیت نصب سیستم خنک کننده